אודות

הסוכנות מעניקה לקהל הלקוחות מגוון רחב של שירותים, לרבות תוכניות פנסיה, ביטוח מנהלים וחיסכון פיננסי, והכל בצורה שקופה, יעילה ומבוקרת. החיסכון הפנסיוני עבור השכירים במשק הישראלי הוא המשמעותי והחשוב ביותר כאשר אדם מגיע לגיל הפנסיה. כאן נכנסת הסוכנות לתמונה, על-מנת לסייע לעובדים ברחבי הארץ, לבצע את המהלכים הנכונים בכל שלב בחיי העבודה.

שירותים נוספים

ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא למעשה חוזה ביטוח בין חברת הביטוח למבוטח קרי – הלקוח. ביטוח חיים יעניק פיצוי כספי במקרה של פגיעה בבריאותו של המבוטח, ובעיקר במקרה מוות – קרי – מות המבוטח. הסכום הכספי שיינתן למבוטח יהיה סכום חד פעמי או קצבה חודשית. כנגד הביטוח הנ"ל, משלם המבוטח פרמיה חד פעמית או חודשית.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא למעשה ביטוח המכסה הוצאות בגין טיפול רפואי. בעת הצורך, המבוטח ישלם סכום נמוך יחסית, תמורת התשלום עבור ההוצאות הרפואיות. בדומה לסוגי ביטוח נוספים, המבוטח משלם על מנת להפחית את הסיכון הכלכלי, כאשר יעמוד בפני הוצאות כבדות בעתיד ללא יכולת פיסית לקבל תשלום או שכר, בגין בעיות בריאותיות. המבטח יכול להיות מדינת ישראל, במקרה של ביטוח בריאות ממלכתי, ארגון ללא כוונת רווח, כגון קופת חולים, או חברת ביטוח.